محل تبلیغات شما

لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.4.03
 1. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي خدمات عمومي بيمارستان امام حسين (ع) هشترود / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي خدمات عمومي بيمارستان امام حسين (ع) هشترود

 2. استعلام فعاليت هاي مربوط به نظافت وخدمات پشتيباني ساختمان هاي اداره کل و واحدهاي تابعه / استعلام فعاليت هاي مربوط به نظافت وخدمات پشتيباني ساختمان هاي اداره کل و واحدهاي تابعه

 3. مناقصه پذيرش نيروي سرايدار به صورت خريد خدمات (شرکتي) / مناقصه، مناقصه پذيرش نيروي سرايدار به صورت خريد خدمات (شرکتي)

 4. تجديد مناقصه حفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز - مرحله دوم نوبت اول / آگهي مناقصه عمومي ،تجديد مناقصه حفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز

 5. استعلام مع آوري و تخليه دفاتر وباجه هاي پستي سطح خميني شهربه صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام مع آوري و تخليه دفاتر وباجه هاي پستي سطح خميني شهربه صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 6. استعلام اجاره وانت با راننده به منظورحمل و نقل و مبادله محمولات درشهراصفهان به صورت روزانه واعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام اجاره وانت با راننده به منظورحمل و نقل و مبادله محمولات درشهراصفهان به صورت روزانه واعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 7. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور مرتبط با ثبت الکترونيک، درخواست تأسيس و تغييرات شرکتها و مؤسسات غيرتجاري / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور مرتبط با ثبت الکترونيک، درخواست تأسيس و تغييرات شرکتها و مؤسسات غيرتجاري

 8. مناقصه, انجام امور حراست و نگهباني از اموال و تاسيسات / انجام امور حراست و نگهباني از اموال و تاسيسات

 9. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي تجديد مناقصه واگذاري امور تاسيساتي و نگهداشت بيمارستان شريعتي بندرعباس / مناقصه عمومي يک مرحله اي تجديد مناقصه واگذاري امور تاسيساتي و نگهداشت بيمارستان شريعتي بندرعباس

 10. مناقصه خدمات عمومي نظافت عمومي ـ صنعتي ـ حفظ و نگهداري از فضاي سبز - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات عمومي نظافت عمومي ـ صنعتي ـ حفظ و نگهداري از فضاي سبز - نوبت دوم

 11. مناقصه, 99-06 خدمات عمومي پشتيباني در سطح استان / 99-06 خدمات عمومي پشتيباني در سطح استان

 12. اصلاحيه مناقصه خريد تجهيزات و نصب نورپردازي دائم و موقت / آگهي مناقصه، مناقصه خريد تجهيزات و نصب نورپردازي دائم و موقت

 13. فراخوان شناسايي و ارزيابي صلاحيت مشاوران حوزه مديريت دارايي هاي فيزيکي - 99.4.3 / فراخوان, فراخوان شناسايي و ارزيابي صلاحيت مشاوران حوزه مديريت دارايي هاي فيزيکي - 99.4.3

 14. مناقصه اجراي عمليات امور راهداري جاري و عادي. نوبت دوم / مناقصه، مناقصه اجراي عمليات امور راهداري جاري و عادي. نوبت دوم

 15. استعلام اجاره وانت با راننده به منظورحمل و نقل و مبادله محمولات درشهراصفهان به صورت روزانه واعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام اجاره وانت با راننده به منظورحمل و نقل و مبادله محمولات درشهراصفهان به صورت روزانه واعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 16. استعلام *شرح در پيوست* طرح اصلاح و توسعه باغهاي زيتون شهرستان پاکدشت* / استعلام *شرح در پيوست* طرح اصلاح و توسعه باغهاي زيتون شهرستان پاکدشت*

 17. استعلام بکارگيري پيمانکار جهت انجام عمليات فتوکپي و تکثير اوراق سياه و رنگي / استعلام، استعلام بکارگيري پيمانکار جهت انجام عمليات فتوکپي و تکثير اوراق سياه و رنگي

 18. مناقصه, خدمات نظافت مجتمع آموزشي? پژوهشي درماني حضرت رسول اکرم (ص) / خدمات نظافت مجتمع آموزشي? پژوهشي درماني حضرت رسول اکرم (ص)

 19. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي برونسپاري بخشي از خدمات واحد فني / مناقصه عمومي يک مرحله اي برونسپاري بخشي از خدمات واحد فني

 20. مناقصه, انجام بخشي از خدمات مالي واداري خود را براساس استانداردهاي مالي واداري،قوانين و مقررات مالياتي و بيم / انجام بخشي از خدمات مالي واداري خود را براساس استانداردهاي مالي واداري،قوانين و مقررات مالياتي و بيم

 21. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمت از بخش خصوصي جهت تقويت نيروي انساني مراکز خدمات جامع سلامت شهري روستايي روئيدر (بندر خمير)، فين وهرمز( بندرعباس)،ت / مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمت از بخش خصوصي جهت تقويت نيروي انساني مراکز خدمات جامع سلامت شهري روستايي روئيدر (بندر خمير)، فين وهرمز( بندرعباس)،ت

 22. تجديد مناقصه اداره گرمخانه هاي پهنه ب شهر / تجديد مناقصه عمومي , تجديد مناقصه اداره گرمخانه هاي پهنه ب شهر

 23. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي امور خدماتي بيمارستان فاطميه شبستر / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري حجمي امور خدماتي بيمارستان فاطميه شبستر

 24. استعلام تجزيه و توزيع و جمع اوري مرسولات پستي شهرستان مينودشت با دو دستگاه خودرو مسافت تفريبي 0کيلومتر با دو نفر نيرو و لوازم کامپيوتري / استعلام تجزيه و توزيع و جمع اوري مرسولات پستي شهرستان مينودشت با دو دستگاه خودرو مسافت تفريبي 0کيلومتر با دو نفر نيرو و لوازم کامپيوتري

 25. استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا چادگان به روستاهاي تابعه و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستي از مبدا چادگان به روستاهاي تابعه و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 26. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي سرويس و نگهداري و پول گذاري دستگاه هاي atm / مناقصه عمومي يک مرحله اي سرويس و نگهداري و پول گذاري دستگاه هاي atm

 27. مناقصه اجراي کليه امور تنظيف شهري و لايروبي و جمع آوري پسماندهاي سطح شهر و. 99.4.3 / مناقصه، مناقصه اجراي کليه امور تنظيف شهري و لايروبي و جمع آوري پسماندهاي سطح شهر و.99.4.3

 28. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي تجديد مناقصه تعميرنگهداري تاسيسات روشنايي،مکانيکي، ايمني،کنترل وبرق تونل هاي هوشمند منجيل و روشنايي تونلهاي / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي تجديد مناقصه تعميرنگهداري تاسيسات روشنايي،مکانيکي، ايمني،کنترل وبرق تونل هاي هوشمند منجيل و روشنايي تونلهاي

 29. مناقصه، مناقصه عمومي دو مرحله اي خدمات عمومي (شامل تنظيف،جمع آوري زباله،برف روبي و نمک پاشي و .) پارک کوهستان تا کليساي سنت استپانوس و . / مناقصه عمومي دو مرحله اي خدمات عمومي (شامل تنظيف،جمع آوري زباله،برف روبي و نمک پاشي و .) پارک کوهستان تا کليساي سنت استپانوس و .

 30. استعلام واگذاري بيماربري بيمارستان مادرو کودک شوشتري بدون کادر درمان / استعلام واگذاري بيماربري بيمارستان مادرو کودک شوشتري بدون کادر درمان

 31. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امورات نگهداري و راهبري تأسيسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان سردشت / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امورات نگهداري و راهبري تأسيسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان سردشت

 32. استعلام حراست و نگهباني و نگهداري فضاي سبز ادارات هواشناسي بوير احمد،دهدشت،گچساران،بهمئي،باشت / استعلام حراست و نگهباني و نگهداري فضاي سبز ادارات هواشناسي بوير احمد،دهدشت،گچساران،بهمئي،باشت

 33. تجديد مناقصه اداره گرمخانه هاي پهنه الف شهر / تجديد آگهي مناقصه عمومي ,تجديد مناقصه اداره گرمخانه هاي پهنه الف شهر

 34. فراخوان جهت شناسايي پيمانکار استخراج و حمل مواد معدني / فراخوان جهت شناسايي پيمانکار استخراج و حمل مواد معدني

 35. مناقصه واگذاري کارگزاري فروش ميوه مرکبات باغات نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاري کارگزاري فروش ميوه مرکبات باغات نوبت دوم

 36. مناقصه تامين نيروي انساني / مناقصه، مناقصه تامين نيروي انساني

 37. تجديد مناقصه واگذاري خدمات شهري / تجديد مناقصه , تجديد مناقصه واگذاري خدمات شهري

 38. مناقصه نگهداري فضاي سبز ناحيه دو نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه نگهداري فضاي سبز ناحيه دو نوبت دوم

 39. مناقصه خدمات عمومي (شامل تنظيف، جمع آوري زباله، برف روبي و نمک پاشي. ) / مناقصه عمومي، مناقصه خدمات عمومي (شامل تنظيف، جمع آوري زباله، برف روبي و نمک پاشي. )

 40. استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد. / استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد.

 41. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي بخشي از انجام امور حجمي خدمات شرکت و پشتيباني (تجديد مناقصه) - آب وفاضلاب استان گلستان / مناقصه عمومي يک مرحله اي بخشي از انجام امور حجمي خدمات شرکت و پشتيباني (تجديد مناقصه) - آب وفاضلاب استان گلستان

 42. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهداري اراضي دولتي تحت تملک اداره کل راه وشهرسازي خوزستان / مناقصه عمومي يک مرحله اي حفاظت و نگهداري اراضي دولتي تحت تملک اداره کل راه وشهرسازي خوزستان

 43. مناقصه خدمات پروژه تامين بخش تنظيف و جمع آوري زباله / مناقصه عمومي, مناقصه خدمات پروژه تامين بخش تنظيف و جمع آوري زباله

 44. مناقصه نگهداري فضاي سبز / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه نگهداري فضاي سبز

 45. مناقصه برون سپاري حجمي فعاليت بارزني / مناقصه برون سپاري حجمي فعاليت بارزني

 46. اصلاحيه مناقصه تامين تعداد 30 نفر نيروي انساني / اصلاحيه مناقصه عمومي , مناقصه تامين تعداد 30 نفر نيروي انساني

 47. استعلام اجاره لودر / استعلام اجاره لودر

 48. استعلام خريد خدمات عمومي از شرکتهاي داراي گواهينامه تاييد صلاحيت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي مطابق با استعلام پيوست / استعلام خريد خدمات عمومي از شرکتهاي داراي گواهينامه تاييد صلاحيت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي مطابق با استعلام پيوست

 49. استعلام تهيه گزارش ثبت آثار غير منقول شهرستان گرمسار / استعلام تهيه گزارش ثبت آثار غير منقول شهرستان گرمسار

 50. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي پروژه نيروهاي حفاظتي و قرقبان واحدهاي ايست و بازرسي و ذخيره گاه هاي استان طبق شرايط پيوستي / مناقصه عمومي يک مرحله اي پروژه نيروهاي حفاظتي و قرقبان واحدهاي ايست و بازرسي و ذخيره گاه هاي استان طبق شرايط پيوستي

 51. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه واگذاري بخشي از خدمات مورد نياز انستيتو پاستور ايران به صورت حجمي / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه واگذاري بخشي از خدمات مورد نياز انستيتو پاستور ايران به صورت حجمي

 52. تجديد مناقصه تامين نيرو انساني / تجديد مناقصه تامين نيرو انساني

 53. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرله اي واگذاري کامل خدمات شهري / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرله اي واگذاري کامل خدمات شهري

 54. تجديد فراخوان مناقصه تامين نيروي انساني - نوبت دوم / تجديد آگهي فراخوان مناقصه هاي عمومي ، تجديد فراخوان مناقصه تامين نيروي انساني - نوبت دوم

 55. مناقصه تامين تعداد 35 نفر نيروي انساني جهت واحد حفاظت فيزيکي شهرداري / مناقصه، مناقصه تامين تعداد 35 نفر نيروي انساني جهت واحد حفاظت فيزيکي شهرداري

 56. استعلام دو دستگاه خودروي سواري سمند يا پژو مدل93 به بالا همراه راننده،فقط آژانس هاي مسافرتي درخواست دهند. / استعلام دو دستگاه خودروي سواري سمند يا پژو مدل93 به بالا همراه راننده،فقط آژانس هاي مسافرتي درخواست دهند.

 57. استعلام ه کار گيري نبروي انساني بهصورت حجمي درخواست حجمي (امنيتي و حفاظتي ) جهت محوطه و پانسيون پزشکان و کلينيک تخصصي 09173707013 / استعلام ه کار گيري نبروي انساني بهصورت حجمي درخواست حجمي (امنيتي و حفاظتي ) جهت محوطه و پانسيون پزشکان و کلينيک تخصصي 09173707013

 58. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور جاري ستاد شرکت شهرکهاي صنعتي چهارمحال و بختياري / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور جاري ستاد شرکت شهرکهاي صنعتي چهارمحال و بختياري

 59. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي ايجاد و توسعه فضاي سبز شهر هنديجان ( خريد تجهيزات ) / مناقصه عمومي يک مرحله اي ايجاد و توسعه فضاي سبز شهر هنديجان ( خريد تجهيزات )

 60. مناقصه بکارگيري و تامين 50 نفر راننده سنگين راهسازي و ويژه - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه بکارگيري و تامين 50 نفر راننده سنگين راهسازي و ويژه

 61. مناقصه انتخاب پيمانکار در زمينه نگهداري فضاي سبز، سرايداري و خدمات نظافت / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه انتخاب پيمانکار در زمينه نگهداري فضاي سبز، سرايداري و خدمات نظافت

 62. فراخوان همکاري فعالان حوزه کتاب و محصولات فرهنگي و حمايت از چاپ و توليد آثار / فراخوان، فراخوان همکاري فعالان حوزه کتاب و محصولات فرهنگي و حمايت از چاپ و توليد آثار

 63. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي قرائت کنتور، توزيع قبوض و وصول مطالبات بدهي شهرستان آرادان / مناقصه عمومي يک مرحله اي قرائت کنتور، توزيع قبوض و وصول مطالبات بدهي شهرستان آرادان

 64. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور اپراتوري بيمارستان بعثت / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور اپراتوري بيمارستان بعثت

 65. مناقصه اجراي چوب کاري و ماستيک کامل ديوارها و رنگ آميزي مرحله دوم / مناقصه اجراي چوب کاري و ماستيک کامل ديوارها و رنگ آميزي نوبت دوم

 66. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمت از بخش خصوصي جهت تقويت نيروي انساني مراکز خدمات جامع سلامت و پايگاههاي سلامت دولتي شهرهاي ميناب ، بندرلنگه ، حاجي / مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمت از بخش خصوصي جهت تقويت نيروي انساني مراکز خدمات جامع سلامت و پايگاههاي سلامت دولتي شهرهاي ميناب ، بندرلنگه ، حاجي

 67. مناقصه تنظيف و جمع آوري زباله سطح شهر - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تنظيف و جمع آوري زباله سطح شهر نوبت دوم

 68. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري نيروهاي حجمي وشرکتي به بخش خصوصي / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري نيروهاي حجمي وشرکتي به بخش خصوصي

 69. استعلام خريد خدمتنيروي نقليه و خدمات / استعلام خريد خدمتنيروي نقليه و خدمات

 70. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي راهبري پايانه مسافري خليج فارس / مناقصه عمومي يک مرحله اي راهبري پايانه مسافري خليج فارس

 71. مناقصه ايجاد و توسعه فضاي سبز و پارک هاي عمومي / مناقصه ايجاد و توسعه فضاي سبز و پارک هاي عمومي

 72. استعلام بکارگيري يک نفر نيروي شرکتي جهت سرپرستي خوابگاه دختران تا پايان سال 99 / استعلام بکارگيري يک نفر نيروي شرکتي جهت سرپرستي خوابگاه دختران تا پايان سال 99

 73. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي ايجاد و توسعه فضاي سبز شهر هنديجان سال 96 / مناقصه عمومي يک مرحله اي ايجاد و توسعه فضاي سبز شهر هنديجان سال 96

 74. مناقصه, انجام خدمات عمومي، نظافت و فضاي سبز فرودگاه / انجام خدمات عمومي، نظافت و فضاي سبز فرودگاه

 75. فراخوان نظارت منطقه 1 و. / فراخوان نظارت منطقه 1 و.

 76. مناقصه عمومي خريد خدمات عمومي / مناقصه عمومي، مناقصه عمومي خريد خدمات عمومي

 77. تجديد فراخوان مناقصه امور خدمات نظافت ، باربري ، نقليه ، نامه رساني و ساير امور / تجديد فراخوان مناقصه امور خدمات نظافت ، باربري ، نقليه ، نامه رساني و ساير امور

 78. تجديد مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده C / تجديد مناقصه ، تجديد مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده C

 79. استعلام 17 نفر مامور مسلح بصورت روزانه از ساعت 7:30 تا 14:30 در شعب استان مورد نياز بوده و پست بانک در رد يا قبول تمامي يا هر کدام از پيشنهادات مختار ميباشد / استعلام 17 نفر مامور مسلح بصورت روزانه از ساعت 7:30 تا 14:30 در شعب استان مورد نياز بوده و پست بانک در رد يا قبول تمامي يا هر کدام از پيشنهادات مختار ميباشد

 80. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري فضاي سبز ناحيه 4, سامانه تدارکات الکترونيکي دولت / مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي نگهداري فضاي سبز ناحيه 4, سامانه تدارکات الکترونيکي دولت

 81. تجديد فراخوان اسکن اسناد و تغذيه اطلاعات اسناد بايگاني نوبت دوم / تجديد فراخوان اسکن اسناد و تغذيه اطلاعات اسناد بايگاني نوبت دوم

 82. استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد. / استعلام لطفا جهت بارگذاري قيمت حتما به فايل پيوست مراجعه فرماييد و پس از مطالعه قيمت را اعلام فرماييد ايران کد فوق مشابه و اعتباري جهت قيمت گذاري ندارد.

 83. استعلام اسکن و بارگذاري پرونده هاي دانشجويان 2-ايران کد مشابه مي باشد 3-پيوست پيش فاکتور ااميست 4- شماره تماس 093619842بوالحسني / استعلام اسکن و بارگذاري پرونده هاي دانشجويان 2-ايران کد مشابه مي باشد 3-پيوست پيش فاکتور ااميست 4- شماره تماس 093619842بوالحسني

 84. مناقصه واگذاري امور خدمات شهري فضاي سبز به صورت حجمي و.- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاري امور خدمات شهري فضاي سبز به صورت حجمي و.- نوبت دوم

 85. مناقصه, واگذاري امور نگهباني شبکه بهداشت درمان شهرستان زرند / واگذاري امور نگهباني شبکه بهداشت درمان شهرستان زرند

 86. استعلام برون سپاري بخشي از فعاليت ارتوپدي فني جمعيت هلال احمر اردبيل / استعلام برون سپاري بخشي از فعاليت ارتوپدي فني جمعيت هلال احمر اردبيل

 87. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي آگهي مناقصه عمومي-انجام خدمات پشتيباني / مناقصه عمومي يک مرحله اي آگهي مناقصه عمومي-انجام خدمات پشتيباني

 88. مناقصه يک نفر دکتراي علوم آزمايشگاهي نوبت دوم / مناقصه , مناقصه يک نفر دکتراي علوم آزمايشگاهي نوبت دوم

 89. استعلام تامين نيروي حفاظتي و انتظامي پلي کلينيک, سامانه ستاد / استعلام تامين نيروي حفاظتي و انتظامي پلي کلينيک, سامانه ستاد

 90. فراخوان مناقصه واگذاري امور مرتبط با قرارداد ثبت الکترونيک. تجديد / فراخوان تجديد مناقصه , فراخوان مناقصه واگذاري امور مرتبط با قرارداد ثبت الکترونيک. تجديد

 91. مناقصه، مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد خدمات عمومي / مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد خدمات عمومي

 92. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي امور خدماتي / مناقصه عمومي يک مرحله اي امور خدماتي

 93. فراخوان مناقصه انجام خدمات اداري و امور پشتيباني طرح هاي عمراني نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه انجام خدمات اداري و امور پشتيباني طرح هاي عمراني نوبت دوم

 94. مناقصه نگهداري فضاي سبز نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه نگهداري فضاي سبز نوبت دوم

 95. مناقصه انجام امور خدماتي ، امور زراعي مزارع و نگهداري فضاي سبز / مناقصه انجام امور خدماتي ، امور زراعي مزارع و نگهداري فضاي سبز

 96. استعلام خدمات مربوط به شستشوي شيشه ها، نما، سنگ سابي استفاده از مواد شوينده معمولي فاقد اسيد وترکيبات مخرب سنگ گرانيت وشيشه / استعلام خدمات مربوط به شستشوي شيشه ها، نما، سنگ سابي استفاده از مواد شوينده معمولي فاقد اسيد وترکيبات مخرب سنگ گرانيت وشيشه

 97. استعلام انجام و اجراي خدمات پشتيباني، تعمير و نگهداري کليه تاسيسات برقي، سيستمهاي کنترل از راه دور مطابق اسناد و مدارک پيوست در سطح استان قزوين / استعلام انجام و اجراي خدمات پشتيباني، تعمير و نگهداري کليه تاسيسات برقي، سيستمهاي کنترل از راه دور مطابق اسناد و مدارک پيوست در سطح استان قزوين

 98. تجديد مناقصه تامين نيروي انساني / تجديد مناقصه عمومي , مناقصه تامين نيروي انساني جهت نظافت، .

 99. مناقصه، مناقصه عمومي دو مرحله اي خدمات عمومي(شامل تنظيف،جمع آوري زباله،برف روبي و نمک پاشي و .) مسير بلوار رسالت و کوي اميرالمومنين و. / مناقصه عمومي دو مرحله اي خدمات عمومي(شامل تنظيف،جمع آوري زباله،برف روبي و نمک پاشي و .) مسير بلوار رسالت و کوي اميرالمومنين و.

 100. فراخوان ارزيابي کيفي نگهداري و تعمير ساختمان و تاسيسات کارخانجات لکوموتيو بافق / فراخوان ارزيابي , فراخوان ارزيابي کيفي نگهداري و تعمير ساختمان و تاسيسات کارخانجات لکوموتيو بافق

 101. مناقصه نظافت رفت و روب و جمع آوري و زباله نوبت دوم / آگهي مناقصه ، مناقصه نظافت رفت و روب و جمع آوري و زباله نوبت دوم

 102. مناقصه امور فضاي سبز و تنظيف و پسماند / مناقصه , مناقصه امور فضاي سبز و تنظيف و پسماند

 103. استعلام نگهداري زمين چمن طبيعي فوتبال استاديوم شهيد کلانتري شهرستان پارس آباد / استعلام نگهداري زمين چمن طبيعي فوتبال استاديوم شهيد کلانتري شهرستان پارس آباد

 104. مناقصه انتخاب پيمانکار نگهداري فضاي سبز / مناقصه انتخاب پيمانکار نگهداري فضاي سبز

 105. مناقصه، مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نگهداري فضاي سبز،سرايداري و خدمات نظافت / مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي (فشرده) يک مرحله اي نگهداري فضاي سبز،سرايداري و خدمات نظافت

 106. تجديد مناقصه اجراي عمليات مربوط به خدمات شهري و فضاي سبز - نوبت دوم / تجديد مناقصه عمومي , تجديد مناقصه اجراي عمليات مربوط به خدمات شهري و فضاي سبز - نوبت دوم

 107. استعلام اجاره ماشين جهت حمل فلاسک به کرمانشاه طبق فايل پيوستي / استعلام اجاره ماشين جهت حمل فلاسک به کرمانشاه طبق فايل پيوستي

 108. مناقصه انجام امور خدمات عمومي، فني و اداري در طرح آهک صنعتي و هيدراته - نوبت دوم / مناقصه عمومي، مناقصه انجام امور خدمات عمومي، فني و اداري در طرح آهک صنعتي و هيدراته- نوبت دوم

 109. مناقصه انجام امور پيمانکاري نيروهاي خدماتي توليدي، فني. / مناقصه, مناقصه انجام امور پيمانکاري نيروهاي خدماتي توليدي، فني.

 110. مناقصه نگهداري فضاي سبز نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه نگهداري فضاي سبز نوبت دوم

 111. مناقصه, انجام عمليات قرائت کنتور به اقطار مختلف وتوزيع قبوض آب بها به ميزان 9 دوره قرائت در سال برمبناي زمان / انجام عمليات قرائت کنتور به اقطار مختلف وتوزيع قبوض آب بها به ميزان 9 دوره قرائت در سال برمبناي زمان

 112. استعلام اجراي عمليات واکاري ،کاشت،آبياري و نگهداري پوشش گياهي محدوده تالاب شور گلپايگان / استعلام اجراي عمليات واکاري ،کاشت،آبياري و نگهداري پوشش گياهي محدوده تالاب شور گلپايگان

 113. تجديد مناقصه پروژه رفت و روب و حفظ و نگهداري فضاي سبز- نوبت دوم / تجديد مناقصه، مناقصه پروژه رفت و روب و حفظ و نگهداري فضاي سبز- نوبت دوم

 114. تجديد مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده C - نوبت دوم / تجديد مناقصه ، تجديد مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده C

 115. مناقصه، مناقصه عمومي دو مرحله اي نگهداري فضاي سبز ناحيه يک / مناقصه عمومي دو مرحله اي نگهداري فضاي سبز ناحيه يک

 116. تجديد مناقصه انجام خدمات حجمي تعميرات روزمره و پيشگيرانه منازل، ادارات، مهمانسراها و اماکن عمومي نوبت دوم / تجديد مناقصه،تجديد مناقصه انجام خدمات حجمي تعميرات روزمره و پيشگيرانه منازل، ادارات، مهمانسراها و اماکن عمومي نوبت دوم

 117. مناقصه امور راهبري و نگهداري خدمات فضاي سبز / مناقصه، مناقصه امور راهبري و نگهداري خدمات فضاي سبز

 118. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمات حجمي / مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمات حجمي

 119. مناقصه خدمات عمومي (شامل تنظيف، جمع آوري زباله . نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه خدمات عمومي (شامل تنظيف، جمع آوري زباله . نوبت دوم

 120. مناقصه واگذاري امور خدمات و تنظيفات و نگهباني / مناقصه، مناقصه واگذاري امور خدمات و تنظيفات و نگهباني

 121. استعلام دهياري محمودآبا در نظر دارد خدمات به شرح فايل پيوست را اجرا نمايد جهت بررسي به فايل پيوست مراجعه نماييد / استعلام دهياري محمودآبا در نظر دارد خدمات به شرح فايل پيوست را اجرا نمايد جهت بررسي به فايل پيوست مراجعه نماييد

 122. استعلام ارايه خدمات نضافتي و سرايداري و اوقاف و امور خيريه استان کرمانشاه(اداره کل،ناحيه 1 و ناحيه 2) / استعلام ارايه خدمات نضافتي و سرايداري و اوقاف و امور خيريه استان کرمانشاه(اداره کل،ناحيه 1 و ناحيه 2)

 123. استعلام حمل و نقل و مبادله پستي از مبدا خميني شهر به روستاهاي تابعه و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست / استعلام حمل و نقل و مبادله پستي از مبدا خميني شهر به روستاهاي تابعه و بالعکس به صورت روزانه و اعلام مبلغ کرايه ماهيانه و قرارداد يکساله طبق ضمائم پيوست

 124. استعلام واگذاري امور خدمات عمومي و تنظيفي کلينيک فرهنگيان و مرکز آموزشي و رفاهي فرهنگيان ميانه / استعلام واگذاري امور خدمات عمومي و تنظيفي کلينيک فرهنگيان و مرکز آموزشي و رفاهي فرهنگيان ميانه

 125. مناقصه واگذاري امور اپراتوري / آگهي مناقصه عمومي . مناقصه واگذاري امور اپراتوري

 126. استعلام مراقبت، نگهداري و آبياري در پارک سفيد کوه ا به مساحت 30 هکتار در سال 99 براساس استعلام بها پيوست / استعلام مراقبت، نگهداري و آبياري در پارک سفيد کوه ا به مساحت 30 هکتار در سال 99 براساس استعلام بها پيوست

 127. مناقصه خريد خدمات عمومي / مناقصه, مناقصه خريد خدمات عمومي

 128. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات پروژه تامين بخش تنظيف و جمع آوري زباله ، فضاي سبز و نگهباني ساختمان و تاسيسات ، اجاره ماشين آل / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه عمومي يک مرحله اي خدمات پروژه تامين بخش تنظيف و جمع آوري زباله ، فضاي سبز و نگهباني ساختمان و تاسيسات ، اجاره ماشين آل

 129. مناقصه، مناقصه عمومي دو مرحله اي خدمات عمومي، نگهداري فضاي سبز و امور خدماتي مرکز خداآفرين / مناقصه عمومي دو مرحله اي خدمات عمومي، نگهداري فضاي سبز و امور خدماتي مرکز خداآفرين

 130. مناقصه، مناقصه عمومي دو مرحله اي خدمات عمومي (شامل تنظيف،جمع آوري زباله،برف روبي و نمک پاشي و .) مسير قره برون و دهستان شجاع،سيلگرد و . / مناقصه عمومي دو مرحله اي خدمات عمومي (شامل تنظيف،جمع آوري زباله،برف روبي و نمک پاشي و .) مسير قره برون و دهستان شجاع،سيلگرد و .

 131. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه امور راهبري ونگهداري فضاي سبز دانشگاه خوارزمي در پرديس حصارک کرج / مناقصه عمومي يک مرحله اي مناقصه امور راهبري ونگهداري فضاي سبز دانشگاه خوارزمي در پرديس حصارک کرج

 132. مناقصه واگذاري انجام تمامي فعاليت هاي مرتبط با واحد رنگبري و قالب گيري پارافين / مناقصه، مناقصه واگذاري انجام تمامي فعاليت هاي مرتبط با واحد رنگبري و قالب گيري پارافين

 133. مناقصه انجام امور خدماتي نظافتي / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه انجام امور خدماتي نظافتي

 134. مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز / آگهي مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداري فضاي سبز

 135. مناقصه خدمات عمومي ، نگهداري فضاي سبز و امور خدماتي - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه خدمات عمومي ، نگهداري فضاي سبز و امور خدماتي - نوبت دوم

 136. مناقصه پروژه نگهداري ، کاشت و نظافت خيابانهاي معابر شهري / مناقصه ,مناقصه پروژه نگهداري ، کاشت و نظافت خيابانهاي معابر شهري

 137. استعلام سرويس و نگهداري آسانسورهاي مرکز به شرح فايل پيوست / استعلام سرويس و نگهداري آسانسورهاي مرکز به شرح فايل پيوست

 138. استعلام درخواست هتلينگ به شرح ليست پيوست . / استعلام درخواست هتلينگ به شرح ليست پيوست .

 139. استعلام تهيه گزارش ثبت آثار غير منقول شهرستان شاهرود / استعلام تهيه گزارش ثبت آثار غير منقول شهرستان شاهرود

 140. تجديد مناقصه نگهداري و توسعه فضاي سبز / تجديد مناقصه ، تجديد مناقصه نگهداري و توسعه فضاي سبز

 141. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمت از بخش خصوصي جهت تقويت نيروي انساني مراکز خدمات جامع سلامت و پايگاههاي سلامت دولتي (بسته اول شهر بندرعباس ) شامل : / مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمت از بخش خصوصي جهت تقويت نيروي انساني مراکز خدمات جامع سلامت و پايگاههاي سلامت دولتي (بسته اول شهر بندرعباس ) شامل :

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.7.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.7.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.7.17

مناقصه ,عمومي ,خدمات ,مرحله ,اي ,يک ,مناقصه عمومي ,مرحله اي ,يک مرحله ,عمومي يک ,فضاي سبز ,مناقصه، مناقصه عمومي ,آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه عمومي مناقصه ,مبلغ کرايه ماهيانه

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
صنعت قفسه بندي دژپاد موزيک نرم افزار اتوماسيون اداري کوچک Tina خريد لوازم آشپزخانه Michelle ماينر و ارز ديجيتال آموزش سئو از صفر تا صد Tim Stacey