محل تبلیغات شما

لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 99.4.05 1. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري ، نگهداري فضاي سبز و خدمات شهري شهرداري روانسر / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري ، نگهداري فضاي سبز و خدمات شهري شهرداري روانسر

 2. استعلام جمع آوري اطلاعات 700 ملک آموزش و پرورش و ثبت در سامانه سادا(مطابق با شرايط فايل پيوست) / استعلام جمع آوري اطلاعات 700 ملک آموزش و پرورش و ثبت در سامانه سادا(مطابق با شرايط فايل پيوست)

 3. استعلام قرارداد CT1 *** جزئيات قرارداد در مدارک پيوستي موجود ميباشد *** / استعلام قرارداد CT1 *** جزئيات قرارداد در مدارک پيوستي موجود ميباشد ***

 4. مناقصه واگذاري امور تخليه و بارگيري سردخانه هاي / مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري امور تخليه و بارگيري سردخانه هاي

 5. تجديد مناقصه تامين نيروي انساني / تجديد آگهي مناقصه عمومي, تجديد مناقصه تامين نيروي انساني

 6. مناقصه برونسپاري خدمات مربوط به تعمير و نگهداري ابنيه.نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه برونسپاري خدمات مربوط به تعمير و نگهداري ابنيه.نوبت دوم

 7. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي ايجاد و توسعه فضاي سبز شهر سردشت دزفول (سالند) / مناقصه عمومي يک مرحله اي ايجاد و توسعه فضاي سبز شهر سردشت دزفول (سالند)

 8. مناقصه, خدمات نظافت مرکز آموزشي درماني حضرت علي اصغر (ع) / خدمات نظافت مرکز آموزشي درماني حضرت علي اصغر (ع)

 9. استعلام حفاظت فيزيکي و انتظامات و گشت و کنترل آرامستان شهر جديد گلبهار پرکردن جدول فرم شماره يک اامي مي باشد.شرح کامل نياز پيوست / استعلام حفاظت فيزيکي و انتظامات و گشت و کنترل آرامستان شهر جديد گلبهار پرکردن جدول فرم شماره يک اامي مي باشد.شرح کامل نياز پيوست

 10. استعلام اجراي سايبان سکوها در پايانه. / استعلام ، استعلام اجراي سايبان سکوها در پايانه.

 11. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور حفاظت و نگهباني از شهرکهاي کشاورزي واقع در استان هاي مختلف کشور / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور حفاظت و نگهباني از شهرکهاي کشاورزي واقع در استان هاي مختلف کشور

 12. مناقصه واگذاري خدمات نظارت بر مامورين قرائت و وصول توسط 12 نفر / مناقصه عمومي, مناقصه واگذاري خدمات نظارت بر مامورين قرائت و وصول توسط 12 نفر

 13. اصلاحيه مناقصه حفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز / اصلاحيه مناقصه عمومي ، مناقصه حفظ، نگهداري و توسعه فضاي سبز

 14. مناقصه تامين نيروي کارگري / مناقصه عمومي، مناقصه تامين نيروي کارگري

 15. استعلام واگذاري تامين نيروي انساني طرح سنجش سلامت جسماني و آمادگي تحصيلي نو آموزان بدو ورود به دبستان و دانش آموزان با نياز هاي ويژه / استعلام واگذاري تامين نيروي انساني طرح سنجش سلامت جسماني و آمادگي تحصيلي نو آموزان بدو ورود به دبستان و دانش آموزان با نياز هاي ويژه

 16. استعلام پروژه عارضه يابي 50 واحد توليدي غير فعال شهرک صنعتي نظرآباد و کوثر استان البرز / استعلام پروژه عارضه يابي 50 واحد توليدي غير فعال شهرک صنعتي نظرآباد و کوثر استان البرز

 17. آگهي ارزيابي کيفي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين. / آگهي ارزيابي کيفي، آگهي ارزيابي کيفي بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب شرب و خدمات مشترکين.

 18. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امورخدمات عمومي، فني و اداري در طرح آهک صنعتي و هيدراته پلدختر / مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام امورخدمات عمومي، فني و اداري در طرح آهک صنعتي و هيدراته پلدختر

 19. فراخوان مناقصه واگذاري خدمات حفاظت فيزيکي / آگهي مناقصه ، فراخوان مناقصه واگذاري خدمات حفاظت فيزيکي

 20. مناقصه عمليات خدمات شهري شامل رفت و روب ، لايروبي جداول / مناقصه , مناقصه عمليات خدمات شهري شامل رفت و روب ، لايروبي جداول

 21. فراخوان انجام خدمات نگهداري، آبياري و اجراي عمليات فضاي سبز / ?فراخوان مناقصه عمومي,فراخوان انجام خدمات نگهداري، آبياري و اجراي عمليات فضاي سبز

 22. استعلام فراخوان عمومي ارزيابي کيفي ‍‍‍ / استعلام فراخوان عمومي ارزيابي کيفي ‍‍‍

 23. مناقصه خدمات مشاغل بهداشتي، انجام خدمات کمک پرستاري و. / مناقصه، مناقصه خدمات مشاغل بهداشتي، انجام خدمات کمک پرستاري و.

 24. استعلام تامين دو دستگاه خودروي سواري همراه با راننده براي شهر تکاب به مدت يکسال الويت با شرکت بومي منطقه مي باشد . / استعلام تامين دو دستگاه خودروي سواري همراه با راننده براي شهر تکاب به مدت يکسال الويت با شرکت بومي منطقه مي باشد .

 25. مناقصه عمليات بارگيري ، حمل و تخليه انواع نهاده هاي کشاورزي / مناقصه، مناقصه عمليات بارگيري ، حمل و تخليه انواع نهاده هاي کشاورزي

 26. تجديد مناقصه واگذاري حجمي / زماني اداره امور جايگاه / تجديد آگهي مناقصه عمومي , تجديد مناقصه واگذاري حجمي / زماني اداره امور جايگاه

 27. فراخوان ارزيابي مناقصه قرائت کنتور و توزيع قبوض - نوبت دوم / آگهي فراخوان ارزيابي , فراخوان ارزيابي مناقصه قرائت کنتور و توزيع قبوض - نوبت دوم

 28. مناقصه انتخاب پيمانکار حفاظت فيزيکي / مناقصه مناقصه انتخاب پيمانکار حفاظت فيزيکي

 29. استعلام قايقران / استعلام قايقران

 30. استعلام نگهباني و حفاظت فيزيکي 8 باب سوله و انبارهاي اماني شرکت در سطح استان (شهرستان هاي سمنان - شاهرود - گرمسار - مهديشهر) / استعلام نگهباني و حفاظت فيزيکي 8 باب سوله و انبارهاي اماني شرکت در سطح استان (شهرستان هاي سمنان - شاهرود - گرمسار - مهديشهر)

 31. مناقصه انتخاب پيمانکار در زمينه نگهداري فضاي سبز، سرايداري و خدمات نظافت- نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه انتخاب پيمانکار در زمينه نگهداري فضاي سبز، سرايداري و خدمات نظافت- نوبت دوم

 32. تمديد مناقصه خريد، شارژ، تخليه، بارگيري و حمل کپسول هاي مصرفي co2 / تمديد مناقصه خريد، شارژ، تخليه، بارگيري و حمل کپسول هاي مصرفي co2

 33. مناقصه انجام خدمات نگهداري فضاي سبز / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه انجام خدمات نگهداري فضاي سبز

 34. استعلام به فايل پيوست مراجعه شود / استعلام به فايل پيوست مراجعه شود

 35. مناقصه امور خدماتي بيمارستان - نوبت دوم / فراخوان مناقصه، مناقصه امور خدماتي بيمارستان- نوبت دوم

 36. فراخوان مناقصه امور خدمات مربوط به منشي گري و بيمه گري بخشهاي بيمارستان - نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه امور خدمات مربوط به منشي گري و بيمه گري بخشهاي بيمارستان - نوبت دوم

 37. استعلام حفاظت ومرمت اشيا شيشه اي وسفالينه موزه ابگينه / استعلام حفاظت ومرمت اشيا شيشه اي وسفالينه موزه ابگينه

 38. استعلام حفاظت مرمت وشستشوي فرشهاي موزه فرش / استعلام حفاظت مرمت وشستشوي فرشهاي موزه فرش

 39. تجديد فراخوان مناقصه خدمات عمومي نوبت دوم / تجديد آگهي فراخوان مناقصه ، مناقصه خدمات عمومي نوبت دوم

 40. استعلام عمليات اپراتوري ،راهبري ،رفع حوادث شبکه آبرساني ،نگهباني مخزن وچاهها وکليه تاسيسات شبکه آب شهرسرخون / استعلام عمليات اپراتوري ،راهبري ،رفع حوادث شبکه آبرساني ،نگهباني مخزن وچاهها وکليه تاسيسات شبکه آب شهرسرخون

 41. فراخوان ارزيابي کيفي نگهداري و تعمير ساختمان و تاسيسات . نوبت دوم / فراخوان ارزيابي , فراخوان ارزيابي کيفي نگهداري و تعمير ساختمان و تاسيسات . نوبت دوم

 42. تجديد مناقصه اجراي عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده G / تجديد مناقصه ، تجديد مناقصه اجراي عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده G

 43. استعلام حفاظت ومرمت کتب موزه رضا عباسي / استعلام حفاظت ومرمت کتب موزه رضا عباسي

 44. مناقصه واگذاري کليه امور خدماتي، نظافتي، باربري، نامه رساني - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري کليه امور خدماتي، نظافتي، باربري، نامه رساني - نوبت دوم

 45. استعلام ايرانکد استفاده شده مشابه مي باشد براورد اين شرکت مبلغ 2/570/062/940 ريال بابت احداث و نگهدار يفضاي سبز دهک و شهريار مي باشد / استعلام ايرانکد استفاده شده مشابه مي باشد براورد اين شرکت مبلغ 2/570/062/940 ريال بابت احداث و نگهدار يفضاي سبز دهک و شهريار مي باشد

 46. تجديد مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم / تجديد مناقصه، تجديد مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم

 47. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدماني شرکت شهرکهاي کشاورزي / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدماني شرکت شهرکهاي کشاورزي

 48. مناقصه تنظيفات و باغباني مرکز منطقه، تاسيسات / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه تنظيفات و باغباني مرکز منطقه، تاسيسات

 49. مناقصه حفاظت فيزيکي واحدهاي تحت پوشش / مناقصه, مناقصه حفاظت فيزيکي واحدهاي تحت پوشش

 50. مناقصه, خدمات عمومي شرکت سهامي آب منطقه اي فارس (تايپ? بايگاني? ثبت و صدور نامه ها و امور تکثير) / خدمات عمومي شرکت سهامي آب منطقه اي فارس (تايپ? بايگاني? ثبت و صدور نامه ها و امور تکثير)

 51. استعلام قرارداد تاکسي تلفني بيمارستان جواد الائمه (ع) خرامه جهت درون شهري در مواقع نياز پرسنل اداري و پرستاري / استعلام قرارداد تاکسي تلفني بيمارستان جواد الائمه (ع) خرامه جهت درون شهري در مواقع نياز پرسنل اداري و پرستاري

 52. استعلام نيروي خدماتي سال 99 به تعداد 2 نفر با توجه به فايل پيوست يک نفر در زنجان يک نفر در سلطانيه / استعلام نيروي خدماتي سال 99 به تعداد 2 نفر با توجه به فايل پيوست يک نفر در زنجان يک نفر در سلطانيه

 53. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي عمليات نگهداري ، آبياري ، هرس کردن و فرم دهي ، نظافت و پاکسازي ، کاشت نهال و درخت ، سمپاشي ، حفاظت و انجام امور مربوط ب / مناقصه عمومي يک مرحله اي اجراي عمليات نگهداري ، آبياري ، هرس کردن و فرم دهي ، نظافت و پاکسازي ، کاشت نهال و درخت ، سمپاشي ، حفاظت و انجام امور مربوط ب

 54. استعلام واگذاري انجام امور خدماتي باشگاه فرهنگيان زنجان به مدت يکسال / استعلام واگذاري انجام امور خدماتي باشگاه فرهنگيان زنجان به مدت يکسال

 55. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي مرکز آموزشي درماني افضلي پور / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي مرکز آموزشي درماني افضلي پور

 56. تجديد مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده F / تجديد مناقصه عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده F

 57. مناقصه انجام امور خدماتي نظافتي نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه انجام امور خدماتي نظافتي نوبت دوم

 58. مناقصه واگذاري مديريت و مسئوليت حفظ و نگهداري. تجديد / تجديد آگهي مناقصه , مناقصه واگذاري مديريت و مسئوليت حفظ و نگهداري. تجديد

 59. استعلام خدمات بررسي ميداني حفاظت آثار تاريخي شهرستان فيروزکوه / استعلام خدمات بررسي ميداني حفاظت آثار تاريخي شهرستان فيروزکوه

 60. مناقصه, بکارگيري و تامين تعداد 50نفر نيرو راننده سنگين راهسازي / بکارگيري و تامين تعداد 50نفر نيرو راننده سنگين راهسازي

 61. استعلام امور نظافت آبدارخانه و نگهداري تاسيسات, سايت ستاد / استعلام امور نظافت آبدارخانه و نگهداري تاسيسات, سايت ستاد

 62. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمات کارهاي خدماتي / مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد خدمات کارهاي خدماتي

 63. تجديد مناقصه واگذاري خدمات عمومي / تجديد فراخوان مناقصه عمومي , تجديد مناقصه واگذاري خدمات عمومي

 64. مناقصه واگذاري بخش خدمات شهر شامل نظافت. نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاري بخش خدمات شهر شامل نظافت. نوبت دوم

 65. مناقصه انجام خدمات ماشين نويسي و امور منشي گري و کارمند دفتري ادارات - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومي , مناقصه انجام خدمات ماشين نويسي و امور منشي گري و کارمند دفتري ادارات - نوبت دوم

 66. مجدد مزايده جمع آوري سگهاي ولگرد / مجدد مزايده جمع آوري سگهاي ولگرد

 67. استعلام انجام کليه امور خدمات، پذيرايي و دبيرخانه / استعلام انجام کليه امور خدمات، پذيرايي و دبيرخانه

 68. استعلام به مدرک پيوست مراجعه شود / استعلام به مدرک پيوست مراجعه شود

 69. مناقصه عمليات کاشت و داشت گلخانه ها / مناقصه ,مناقصه عمليات کاشت و داشت گلخانه ها

 70. مناقصه واگذاري امور خدماتي و / مناقصه، مناقصه واگذاري امور خدماتي و

 71. مناقصه، مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهربابک / مناقصه عمومي يک مرحله اي واگذاري امور خدمات عمومي شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهربابک

 72. مناقصه, مناقصه عمومي مديريت انجام امور خدماتي و تأمين نيروي انساني - سال 99 / مناقصه عمومي مديريت انجام امور خدماتي و تأمين نيروي انساني - سال 99

 73. مناقصه واگذاري امورات خدماتي و. / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه ?واگذاري امورات خدماتي و.

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.7.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.7.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.7.17

مناقصه ,عمومي ,خدمات ,امور ,استعلام ,واگذاري ,مناقصه عمومي ,نوبت دوم ,يک مرحله ,عمومي يک ,مرحله اي ,مناقصه عمومي مناقصه ,آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه واگذاري خدمات ,مناقصه تامين نيروي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
آموزش تخصصي زبان انگليسي Jamie Kathy فوم بتن ، توليد کننده فوم بتن Michael Ted تعميرات يخچال در اصفهان John wibiteux در آمد اينترنتي