محل تبلیغات شما

لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 98.9.05 1. استعلام رانندگي خودرو سبک دولتي / استعلام رانندگي خودرو سبک دولتي

 2. استعلام کد کالا مشابه مي باشد. شرح خدمات مطابق فايل پيوست. / استعلام کد کالا مشابه مي باشد. شرح خدمات مطابق فايل پيوست.

 3. مناقصه واگذاري امور خدمات عمومي بيمارستان خاتم الانبيا (ع) / مناقصه عمومي, مناقصه واگذاري امور خدمات عمومي بيمارستان خاتم الانبيا (ع)

 4. استعلام استعلام بهاي امور چاپ و تکثير دانشکده دندانپزشکي / استعلام استعلام بهاي امور چاپ و تکثير دانشکده دندانپزشکي

 5. مناقصه, ارائه خدمات پاسخگويي به تماسهاي وارده به مرکز 122 - 98/200/1079 / ارائه خدمات پاسخگويي به تماسهاي وارده به مرکز 122 - 98/200/1079

 6. مناقصه, انجام عمليات نظافت ، سرويس و تعميرات روتين و موردي و پيشگيرانه شبکه هاي توزيع برق در نواحي شمال است / انجام عمليات نظافت ، سرويس و تعميرات روتين و موردي و پيشگيرانه شبکه هاي توزيع برق در نواحي شمال است

 7. مناقصه انجام کارهاي خدمات شهري از قبيل جمع آوري و دفع زباله شهر و . / آگهي مناقصه،مناقصه انجام کارهاي خدمات شهري از قبيل جمع آوري و دفع زباله شهر و .

 8. استعلام تماس با شماره 09353039900 قبل از ثبت به منظور توضيحات تکميلي / استعلام تماس با شماره 09353039900 قبل از ثبت به منظور توضيحات تکميلي

 9. مناقصه عمليات خدمات عمومي، نظافت و فضاي سبز شهرک شهيد حاجبي و سايت نوبت دوم / مناقصه عمومي يک مرحله اي , مناقصه عمليات خدمات عمومي، نظافت و فضاي سبز شهرک شهيد حاجبي و سايت نوبت دوم

 10. مناقصه انجام خدمات مورد نياز امور فرهنگي /هنري / فراخوان مناقصه عمومي، مناقصه انجام خدمات مورد نياز امور فرهنگي /هنري

 11. استعلام تهيه شناسنامه فضاي سبز و درختان سطح شهر / استعلام، استعلام تهيه شناسنامه فضاي سبز و درختان سطح شهر

 12. استعلام شرايط چاپ و تکثير و تايپيست و امورات مربوط به چاپ و تکثير و تايپ را ازطريق شرايط استعلام بهاء واگذار نمايد / استعلام شرايط چاپ و تکثير و تايپيست و امورات مربوط به چاپ و تکثير و تايپ را ازطريق شرايط استعلام بهاء واگذار نمايد

 13. مناقصه واگذاري بخش خدمات شهري - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري بخش خدمات شهري - نوبت دوم

 14. تجديد مناقصه امور خدماتي و پشتيباني- نوبت دوم / تجديد مناقصه امور خدماتي و پشتيباني- نوبت دوم

 15. مناقصه خدمات اداره امور انبارداري / مناقصه، مناقصه خدمات اداره امور انبارداري

 16. فراخوان ارزيابي کيفي مميزي املاک، انصاف و معابر شهر .- نوبت دوم / فراخوان ارزيابي کيفي، فراخوان ارزيابي کيفي مميزي املاک، انصاف و معابر شهر .- نوبت دوم

 17. مناقصه بارگيري و حمل پسماندهاي عادي شده بيمارستاني / مناقصه ، مناقصه بارگيري و حمل پسماندهاي عادي شده بيمارستاني

 18. مناقصه اجراي عمليات برداشت زباله و تنظيف معابر شهري / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه اجراي عمليات برداشت زباله و تنظيف معابر شهري

 19. مناقصه انجام عمليات بارشماري و بارنامه نويسي کالاهاي کيسه اي / آگهي مناقصه عمومي ، مناقصه انجام عمليات بارشماري و بارنامه نويسي کالاهاي کيسه اي

 20. تجديد مناقصه واگذاري امور نگهداري مراکز کم ظرفيت و پر ظرفيت شبکه کابل و هوايي . / تجديد آگهي مناقصه دو مرحله اي, تجديد مناقصه واگذاري امور نگهداري مراکز کم ظرفيت و پر ظرفيت شبکه کابل و هوايي .

 21. استعلام اسکن و ثبت اطلاعات اسناد قسمت هاي مختلف واحد دريايي اداره کل در سامانه آرشيو الکترونيکي اسناد مطابق فايل پيوست / استعلام اسکن و ثبت اطلاعات اسناد قسمت هاي مختلف واحد دريايي اداره کل در سامانه آرشيو الکترونيکي اسناد مطابق فايل پيوست

 22. استعلام ارائه خدمات پاسخگويي به تماس هاي وارده / استعلام , استعلام ارائه خدمات پاسخگويي به تماس هاي وارده

 23. مناقصه نگهداري، راهبري، تعمير، سرويس ، تغيير و توسعه تاسيسات / آگهي مناقصه عمومي,مناقصه نگهداري، راهبري، تعمير، سرويس ، تغيير و توسعه تاسيسات

 24. استعلام استعلام بها امور چاپ وتکثير دانشکده دندانپزشکي کرمانشاه / استعلام استعلام بها امور چاپ وتکثير دانشکده دندانپزشکي کرمانشاه

 25. فراخوان واگذاري حجمي خدمات عمومي / فراخوان ، فراخوان واگذاري حجمي خدمات عمومي

 26. مناقصه تهيه و پخش آسفالت دستي در سطح شهر / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه مناقصه تهيه و پخش آسفالت دستي در سطح شهر

 27. مناقصه, م م/98/03 مربوط به انجام خدمات مورد نياز امور فرهنگي/ هنري / م م/98/03 مربوط به انجام خدمات مورد نياز امور فرهنگي/ هنري

 28. تجديد مناقصه ايجاد ، احداث ، توسعه و حفظ و نگهداري فضاي سبز شهري / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه ايجاد ، احداث ، توسعه و حفظ و نگهداري فضاي سبز شهري

 29. مناقصه خدمات بهره برداري در شهرستان / مناقصه, مناقصه خدمات بهره برداري در شهرستان

 30. استعلام آگهي مناقصه واحد چاپ و تکثير معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکي مراغه / استعلام آگهي مناقصه واحد چاپ و تکثير معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکي مراغه

 31. مناقصه انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي - نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي - نوبت دوم

 32. مناقصه انجام امور خدماتي آبدارخانه ، تاسيسات و ups . / مناقصه عمومي, مناقصه انجام امور خدماتي آبدارخانه ، تاسيسات و ups .

 33. مناقصه, فراخوان عمومي نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه ها و ساختمان مرکزي شهر تهران / فراخوان عمومي نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه ها و ساختمان مرکزي شهر تهران

 34. فراخوان انجام خدمات نيروي انساني نوبت دوم / مناقصه عمومي, فراخوان انجام خدمات نيروي انساني نوبت دوم

 35. اصلاحيه آگهي مناقصه راهبري خدمات عمومي و دفتري / اصلاحيه آگهي مناقصه، اصلاحيه آگهي مناقصه راهبري خدمات عمومي و دفتري

 36. استعلام تعداد 6 نفر آتش نشان جهت ساختمان هيات امناي ارزي (انبار تجهيزات پزشکي) _ شرح کامل در توضيحات 09123722580 شهبازي / استعلام تعداد 6 نفر آتش نشان جهت ساختمان هيات امناي ارزي (انبار تجهيزات پزشکي) _ شرح کامل در توضيحات 09123722580 شهبازي

 37. استعلام بکارگيري 9 نفر نيرو نگهبان / استعلام بکارگيري 9 نفر نيرو نگهبان

 38. مناقصه خريد خدمات نظافت، جابجايي مرسولات پستي. / آگهي مناقصه يک مرحله اي , مناقصه خريد خدمات نظافت، جابجايي مرسولات پستي.

 39. مناقصه انجام امور خدمات راهداري آزاد راه .نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي, ممناقصه انجام امور خدمات راهداري آزاد راه .نوبت دوم

 40. مناقصه, واگذاري امور خدمات عمومي شبکه بهداشت درمان شهرستان بافت / واگذاري امور خدمات عمومي شبکه بهداشت درمان شهرستان بافت

 41. مناقصه واگذاري امور حفاظت فيزيکي و نگهباني / آگهي مناقصه عمومي, مناقصه واگذاري امور حفاظت فيزيکي و نگهباني

 42. تجديد مناقصه برون سپاري خدمات راهبري (بهره برداري، نگهداشت و تعميرات) شبکه جمع آوري. نوبت دوم / تجديد مناقصه, تجديد مناقصه برون سپاري خدمات راهبري (بهره برداري، نگهداشت و تعميرات) شبکه جمع آوري. نوبت دوم

 43. تجديد مناقصه انجام عمليات نظافت، سرويس و تعميرات روتين و موردي / تجديد مناقصه , تجديد مناقصه انجام عمليات نظافت، سرويس و تعميرات روتين و موردي

 44. مناقصه نگهباني از اماکن و تاسيسات شرکت گاز / مناقصه ، مناقصه نگهباني از اماکن و تاسيسات شرکت گاز

 45. اصلاحيه مناقصه واگذاري امور خدماتي / اصلاحيه مناقصه واگذاري امور خدماتي

 46. استعلام استعلام خدمات رخشويخانه بيمارستان شهداء قاين / استعلام استعلام خدمات رخشويخانه بيمارستان شهداء قاين

 47. مناقصه, مناقصه برون سپاري پيمان خدمات عمومي و نگهداشت فضاي سبز / مناقصه برون سپاري پيمان خدمات عمومي و نگهداشت فضاي سبز

 48. فراخوان مناقصه راهبري نيروهاي اپراتور و خدمات صنعتي در واحدهاي عملياتي شاغل نوبت دوم / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه راهبري نيروهاي اپراتور و خدمات صنعتي در واحدهاي عملياتي شاغل نوبت دوم

 49. ارزيابي کيفي فراخوان عمومي نگهداري و ترميم فضاي سبز / ارزيابي کيفي فراخوان عمومي، ارزيابي کيفي فراخوان عمومي نگهداري و ترميم فضاي سبز

 50. مناقصه محدود خريد مشاوره حقوقي - وصول مطالبات / مناقصه، مناقصه محدود خريد مشاوره حقوقي - وصول مطالبات

 51. تجديد مناقصه تامين نيروي انساني - نوبت دوم / تجديد مناقصه ، تجديد مناقصه تامين نيروي انساني - نوبت دوم

 52. استعلام عمليات لجن برداري کانالهاي سالن ومحوطه نيروگاه ديزلي جاسک , مطابق باشرح عمليات وجدول قيمت پيوست / استعلام عمليات لجن برداري کانالهاي سالن ومحوطه نيروگاه ديزلي جاسک , مطابق باشرح عمليات وجدول قيمت پيوست

 53. مناقصه, 1-امور پيشخدمتي و نظافتي2-امور انتظاماتي3-امور فضاي سبز4-امور تاسيساتي5-اموز تهيه طبخ و توزيع غذا / 1-امور پيشخدمتي و نظافتي2-امور انتظاماتي3-امور فضاي سبز4-امور تاسيساتي5-اموز تهيه طبخ و توزيع غذا

 54. مناقصه تامين نيرو و امور راهبردي، نگهداشت، تعمير و سرويس تاسيسات برقي . / مناقصه، مناقصه تامين نيرو و امور راهبردي، نگهداشت، تعمير و سرويس تاسيسات برقي .

 55. مناقصه نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه ها و ساختمان / مناقصه ، مناقصه نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه ها و ساختمان

 56. مناقصه تامين ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين - نوبت دوم / ?آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي, مناقصه تامين ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين - نوبت دوم

 57. مناقصه تامين پرسنل دريايي متخصص / مناقصه ، مناقصه تامين پرسنل دريايي متخصص

 58. مناقصه, تأمين خدمات عمومي و تخصصي مراکز بهره برداري خطوط لوله سنندج ، ايلام و کوهدشت ( بصورت حجمي ) / تأمين خدمات عمومي و تخصصي مراکز بهره برداري خطوط لوله سنندج ، ايلام و کوهدشت ( بصورت حجمي )

 59. مناقصه حفظ، نگهداري و بهبود فضاي سبز نواحي 2 و 3 / مناقصه، مناقصه حفظ، نگهداري و بهبود فضاي سبز نواحي 2 و 3

 60. فراخوان مناقصه قرارداد تعمير ، نگهداري ، سرويس و راهبري تاسيسات - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومي ، فراخوان مناقصه قرارداد تعمير ، نگهداري ، سرويس و راهبري تاسيسات - نوبت دوم

 61. مناقصه حفظ و نگهداري از اراضي دولتي / مناقصه, مناقصه حفظ و نگهداري از اراضي دولتي

 62. مناقصه خدمات امور پشتيباني (خدمات عمومي، باغباني و …) / مناقصه, مناقصه خدمات امور پشتيباني (خدمات عمومي، باغباني و …)

 63. اصلاحيه مناقصه عمليات بارشماري و بارنامه نويسي کالاهاي کيسه اي کشتي / آگهي مناقصه عمومي ، اصلاحيه مناقصه عمليات بارشماري و بارنامه نويسي کالاهاي کيسه اي کشتي

 64. استعلام کد کالا مشابه مي باشد. شرح خدمات مطابق فايل پيوست. / استعلام کد کالا مشابه مي باشد. شرح خدمات مطابق فايل پيوست.

 65. مناقصه, عمليات کيسه گيري ،توزين ،صفافي و پارت چيني کود فله / عمليات کيسه گيري ،توزين ،صفافي و پارت چيني کود فله

 66. استعلام انجام امور کپي و تکثير / استعلام، استعلام انجام امور کپي و تکثير

 67. مناقصه خريد تجهيزات فضاهاي روباز ورزشي و چمن مصنوعي. / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه خريد تجهيزات فضاهاي روباز ورزشي و چمن مصنوعي.

 68. تجديد منقاصه عمومي نگهداري فضاي سبز / تجديد مناقصه, تجديد منقاصه عمومي نگهداري فضاي سبز

 69. مناقصه فعاليت هاي حجمي بخش خدمات و پشتيباني / مناقصه ، مناقصه فعاليت هاي حجمي بخش خدمات و پشتيباني

 70. مناقصه واگذاري خدمات عمومي و صنعتي واحدهاي مجتمع نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه واگذاري خدمات عمومي و صنعتي واحدهاي مجتمع نوبت دوم

 71. مناقصه واگذاري امور خدماتي و پشتيباني به صورت حجمي / مناقصه, مناقصه واگذاري امور خدماتي و پشتيباني به صورت حجمي

 72. مناقصه انجام خدمات مشترکين روستاهاي تحت پوشش / مناقصه، مناقصه انجام خدمات مشترکين روستاهاي تحت پوشش

 73. استعلام چاپ و تکثير فرم بيمارستاني برحسب ليست پيوست.کاغذ 80گرمي .پرداخت 9ماهه / استعلام چاپ و تکثير فرم بيمارستاني برحسب ليست پيوست.کاغذ 80گرمي .پرداخت 9ماهه

 74. مناقصه واگذاري به صورت حجمي امور مشاغل گروه / مناقصه واگذاري به صورت حجمي امور مشاغل گروه

 75. مناقصه نگهداري فضاي سبز دانشگاه / مناقصه ، مناقصه نگهداري فضاي سبز دانشگاه

 76. فراخوان شناسايي متقاضيان فعاليت در سيستم جمع آوري و حمل خاک و ضايعات ساختماني / فراخوان شناسايي متقاضيان فعاليت در سيستم جمع آوري و حمل خاک و ضايعات ساختماني

 77. مناقصه کليه امور خدماتي، خدمات شهر و فضاي سبز . نوبت دوم مرحله اول / آگهي مناقصه , مناقصه کليه امور خدماتي، خدمات شهر و فضاي سبز . نوبت دوم مرحله اول

 78. استعلام واگذاري کپي و تکثير اداره کميته امداد ملکان مدارک به پيوست ميباشد شايان ذکر است که خدمات مذکور در محل ساختمان اداره انجام خواهد شد0 / استعلام واگذاري کپي و تکثير اداره کميته امداد ملکان مدارک به پيوست ميباشد شايان ذکر است که خدمات مذکور در محل ساختمان اداره انجام خواهد شد0

 79. استعلام نگهداشت و تعمير و سرويس تلفنخانه بيمارستان به مدت يکسال(متن قرارداد در پيوست ميباشد) / استعلام نگهداشت و تعمير و سرويس تلفنخانه بيمارستان به مدت يکسال(متن قرارداد در پيوست ميباشد)

 80. مناقصه اجراي خدمات پشتيباني شامل خدمات تعمير و نگهداري برقي و سرويس کاري خودرو . / مناقصه، مناقصه اجراي خدمات پشتيباني شامل خدمات تعمير و نگهداري برقي و سرويس کاري خودرو .

 81. تجديد مناقصه انجام خدمات امور مشترکين. - مرحله چهارم نوبت اول / آگهي تجديد مناقصه عمومي , تجديد مناقصه انجام خدمات امور مشترکين. مرحله چهارم نوبت اول

 82. مناقصه انجام خدمات امور مشترکين. / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات امور مشترکين.

 83. استعلام کارهاي مربوط به سد معبر وپليس ساختمان / استعلام کارهاي مربوط به سد معبر وپليس ساختمان

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.7.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.7.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.7.17

مناقصه ,خدمات ,امور ,عمومي ,استعلام ,نوبت ,نوبت دوم ,فضاي سبز ,آگهي مناقصه ,مناقصه عمومي ,مناقصه واگذاري ,آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه عمومي مناقصه ,مناقصه انجام خدمات ,بارنامه نويسي کالاهاي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
راه روشن Jermaine تيرچه کروميت ، تيرچه بتني ، تيرچه فولادي با جان باز متخصص ارتودنسي server قاليشويي ارم Nicole علم ديني (علوم انساني اسلامي)؛ علم نافع؛ علم اقتدارآفرين Moises Raul