محل تبلیغات شما

لينک اخبار مناقصات ومزايدات پايگاه اطلاع رساني پارس نمادداده ها در تاريخ 98.9.07 1. مناقصه امور خدماتي عمومي بيمارستان / مناقصه امور خدماتي عمومي بيمارستان

 2. استعلام پشتيباني بي خطر سازي زباله هاي عفوني / استعلام پشتيباني بي خطر سازي زباله هاي عفوني

 3. استعلام شرايط واگذاري فضاي سبز بيمارستان طبق ليست پيوستي و قرارداد في مابين / استعلام شرايط واگذاري فضاي سبز بيمارستان طبق ليست پيوستي و قرارداد في مابين

 4. مناقصه انجام امور خدماتي آبدارخانه ، تاسيسات و ups .نوبت دوم / مناقصه عمومي, مناقصه انجام امور خدماتي آبدارخانه ، تاسيسات و ups .نوبت دوم

 5. استعلام 1- کپي سياه سفيد و چاپ رنگي به پيوست درخواست ضميمه شده با قراداد يک ساله 2- ليست ضميمه شده بايد قيمت گذاري و جمع کل در پايين برگه نوشته شود / استعلام 1- کپي سياه سفيد و چاپ رنگي به پيوست درخواست ضميمه شده با قراداد يک ساله 2- ليست ضميمه شده بايد قيمت گذاري و جمع کل در پايين برگه نوشته شود

 6. مناقصه انجام امور خدماتي و تامين وسايل حمل و نقل- نوبت دوم / آگهي برگزاري مناقصه عمومي ، مناقصه انجام امور خدماتي و تامين وسايل حمل و نقل - نوبت دوم

 7. مناقصه, کليه خدمات پشتيباني دبيرخانه کنفرانس ها، خدمات پشتيباني دبيرخانه شوراي تحقيقات برق، خدمات امور عمومي / کليه خدمات پشتيباني دبيرخانه کنفرانس ها، خدمات پشتيباني دبيرخانه شوراي تحقيقات برق، خدمات امور عمومي

 8. مناقصه واگذاري خدمات عمومي و تامين نيروي انساني / آگهي مناقصه عمومي ,مناقصه واگذاري خدمات عمومي و تامين نيروي انساني

 9. مناقصه واگذاري عمليات تنظيف و رفت و روب، شستشوي المانها، لايروبي. / مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري عمليات تنظيف و رفت و روب، شستشوي المانها، لايروبي.

 10. استعلام کيسه گيري کود فله بمقدار 5000 تن شامل : کيسه گيري - توزين- سرکيسه دوزي - صفافي در انبار يا بر روي کاميون / استعلام کيسه گيري کود فله بمقدار 5000 تن شامل : کيسه گيري - توزين- سرکيسه دوزي - صفافي در انبار يا بر روي کاميون

 11. مناقصه خدمات شهري نظافت و پاکسازي. / مناقصه کتبي, مناقصه خدمات شهري نظافت و پاکسازي.

 12. استعلام قرارداد سرويس و نگهداري دستگاههاي پرينتر و کپي و . و خدمات چاپ و تکثير طبق پيش نويس قرارداد پيوست(به مدت يک سال، شروع قراداد از مورخ 1398/08/01) / استعلام قرارداد سرويس و نگهداري دستگاههاي پرينتر و کپي و . و خدمات چاپ و تکثير طبق پيش نويس قرارداد پيوست(به مدت يک سال، شروع قراداد از مورخ 1398/08/01)

 13. استعلام نگهباني از ساختمان اداره کل امور عشاير خراسان رضوي به صورت 24 ساعته / استعلام نگهباني از ساختمان اداره کل امور عشاير خراسان رضوي به صورت 24 ساعته

 14. استعلام رصد 24 ساعته اخبار و تحولات روز و توليد 300خبر اختصاصي در ماه مرتبط با حوزه رفاه و تامين اجتماعي / استعلام رصد 24 ساعته اخبار و تحولات روز و توليد 300خبر اختصاصي در ماه مرتبط با حوزه رفاه و تامين اجتماعي

 15. استعلام جنرال سرويس دستگاه بيخطرساز زباله / استعلام جنرال سرويس دستگاه بيخطرساز زباله

 16. استعلام دستگاه نمکپاش (قابل نصب بروي شاسي انواع کاميون 3محور) / استعلام دستگاه نمکپاش (قابل نصب بروي شاسي انواع کاميون 3محور)

 17. استعلام قبنول اسناد و مدارک انتقال، از دفاتر اسناد رسمي و تحويل به اداره ثبت مربوطه و توزيع ان در نشاني در سطح استان / استعلام قبنول اسناد و مدارک انتقال، از دفاتر اسناد رسمي و تحويل به اداره ثبت مربوطه و توزيع ان در نشاني در سطح استان

 18. مناقصه خدمات تنظيفات، جمع آوري، حمل بهداشتي زباله / مناقصه ، مناقصه خدمات تنظيفات، جمع آوري، حمل بهداشتي زباله

 19. استعلام طعمه گذاري عليه موش در سطح کليه معابر روستا / استعلام طعمه گذاري عليه موش در سطح کليه معابر روستا

 20. مناقصه, تامين نيروي انساني جهت انجام امورفني ،ديسپاچينگ ،سيمباني و راننده متعلق به کارفرما در سطح استان ايلا / تامين نيروي انساني جهت انجام امورفني ،ديسپاچينگ ،سيمباني و راننده متعلق به کارفرما در سطح استان ايلا

 21. استعلام واگذاري فرايند کامل کارشناسي .پذيرش .ثبت .صدور حواله پرداخت.خسارتهاي مالي . بيمه ايران .به شرح پيوست / استعلام واگذاري فرايند کامل کارشناسي .پذيرش .ثبت .صدور حواله پرداخت.خسارتهاي مالي . بيمه ايران .به شرح پيوست

 22. مناقصه عمومي خريد خدمات واحد لندري بيمارستان سيدالشهداء (ع) / مناقصه، مناقصه عمومي خريد خدمات واحد لندري بيمارستان سيدالشهداء (ع)

 23. مناقصه واگذاري امور خدمات نظافت / مناقصه عمومي , مناقصه واگذاري امور خدمات نظافت

 24. استعلام خدمات علف کشي پست هاي اداره انتقال نيروي شمالغرب امور انتقال نيروي تهران يک / استعلام خدمات علف کشي پست هاي اداره انتقال نيروي شمالغرب امور انتقال نيروي تهران يک

 25. مناقصه تامين نيروي انساني جهت انجام اموراداري، خدمات و نگهبان . / مناقصه, مناقصه تامين نيروي انساني جهت انجام اموراداري، خدمات و نگهبان .

 26. تجديد مناقصه شبکه آبرساني فضاي سبز / تجديد مناقصه عمومي، تجديد مناقصه شبکه آبرساني فضاي سبز

 27. استعلام سرويس و نگهداري از تاسيسات مکانيکي و الکتريکي 3 باب ساختمانهاي شرکت بيمه ايران (شيراز) بشرح فايل پيوست / استعلام سرويس و نگهداري از تاسيسات مکانيکي و الکتريکي 3 باب ساختمانهاي شرکت بيمه ايران (شيراز) بشرح فايل پيوست

 28. مناقصه انجام امور خدمات مشترکين - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام امور خدمات مشترکين

 29. تجديد مناقصه واگذاري امور مربوط به جمع آوري زباله و تنظيف - نوبت دوم / تجديد مناقصه عمومي، تجديد مناقصه واگذاري امور مربوط به جمع آوري زباله و تنظيف - نوبت دوم

 30. استعلام پشتيباني بي خطر سازي زباله عفوني / استعلام پشتيباني بي خطر سازي زباله عفوني

 31. فراخوان مناقصه امور خدمات نگهباني- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور خدمات نگهباني- نوبت دوم

 32. مناقصه انجام پالايش، اسکن و داده آمايي - نوبت دوم / مناقصه عمومي , مناقصه انجام پالايش، اسکن و داده آمايي - نوبت دوم

 33. فراخوان تجديد مناقصه امور تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي بيمارستان / فراخوان تجديد مناقصه , فراخوان تجديد مناقصه امور تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي بيمارستان

 34. فراخوان مناقصه انجام امور خدمات تنظيف ساختمان و محوطه . - نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان مناقصه انجام امور خدمات تنظيف ساختمان و محوطه . - نوبت دوم

 35. مناقصه تامين پرسنل دريايي متخصص - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تامين پرسنل دريايي متخصص

 36. مناقصه, انجام امور خدماتي، پشتيباني و تامين احتياجات وسايل نقليه شرکت گاز استان هرمزگان / انجام امور خدماتي، پشتيباني و تامين احتياجات وسايل نقليه شرکت گاز استان هرمزگان

 37. مناقصه نگهداري فضاي سبز ناحيه يک / مناقصه ، مناقصه نگهداري فضاي سبز ناحيه يک

 38. استعلام حفاظت فيزيکي بر ورود و خروج مخازن روغن در حوزه بندر امام خميني (ره) به پيمانکاران واجد شرايط طبق شرايط واگذار مي شود / استعلام حفاظت فيزيکي بر ورود و خروج مخازن روغن در حوزه بندر امام خميني (ره) به پيمانکاران واجد شرايط طبق شرايط واگذار مي شود

 39. مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز و حراست فيزيکي از پارکهاي شهرداري / مناقصه عمومي، مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز و حراست فيزيکي از پارکهاي شهرداري

 40. ارزيابي کيفي فراخوان عمومي نگهداري و ترميم فضاي سبز - نوبت دوم / ارزيابي کيفي فراخوان عمومي، ارزيابي کيفي فراخوان عمومي نگهداري و ترميم فضاي سبز - نوبت دوم

 41. مناقصه خدمات امور پشتيباني - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خدمات امور پشتيباني - نوبت دوم

 42. مناقصه تعميرات تي سي / آگهي مناقصه,مناقصه تعميرات تي سي

 43. فراخوان مناقصه انجام خدمات امداد، گازباني، تعميرات ابزار دقيق -تجديد - نوبت دوم / آگهي تجديد فراخوان مناقصه عمومي,فراخوان انجام خدمات امداد، گازباني، تعميرات ابزار دقيق-تجديد- نوب تدوم

 44. استعلام مديريت مهد کودک،نگهداري وآموزش فرزندان کارکنان مرکز آموزش درماني شهدا(طبق الگوي سازمان بهزيستي) تعداد کودکان حداقل 40 کودک زير 72ماه / استعلام مديريت مهد کودک،نگهداري وآموزش فرزندان کارکنان مرکز آموزش درماني شهدا(طبق الگوي سازمان بهزيستي) تعداد کودکان حداقل 40 کودک زير 72ماه

 45. مناقصه جمع آوري مکانيزه پسماند و نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم / آگهي مناقصه عمومي , مناقصه جمع آوري مکانيزه پسماند و نگهداري فضاي سبز - نوبت دوم

 46. مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز و حراست فيزيکي از پارکها / مناقصه عمومي، مناقصه عمليات نگهداري فضاي سبز و حراست فيزيکي از پارکها

 47. فراخوان مناقصه ارائه خدمات نگهدري فضاي سبز، نظافت و پاک سازي. تجديد / فراخوان مناقصه تجديد عمومي , فراخوان مناقصه ارائه خدمات نگهدري فضاي سبز، نظافت و پاک سازي. تجديد

 48. تجديد مناقصه عمومي واگذاري امور خدمات شهري (تنظيف شهري) و امور سد معبر / تجديد مناقصه عمومي، تجديد مناقصه عمومي واگذاري امور خدمات شهري (تنظيف شهري) و امور سد معبر

 49. مناقصه, خدمات تنظيفات، جمع آوري، حمل بهداشتي زباله در سطح منطقه پارس دو (کنگان) / خدمات تنظيفات، جمع آوري، حمل بهداشتي زباله در سطح منطقه پارس دو (کنگان)

 50. مناقصه تامين نيرو / مناقصه عمومي، مناقصه تامين نيرو

 51. مناقصه واگذاري خدمات غسالخانه، سردخانه، سالن اجتماعات و. نوبت دوم چاپ دوم / آگهي مناقصه , مناقصه واگذاري خدمات غسالخانه، سردخانه، سالن اجتماعات و. نوبت دوم چاپ دوم

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.7.20

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.7.18

مناقصه تامين نيروي انساني تاريخ 98.7.17

مناقصه ,خدمات ,امور ,استعلام ,دوم ,نوبت ,نوبت دوم ,فضاي سبز ,مناقصه عمومي ,دوم مناقصه ,تجديد مناقصه ,مناقصه عمومي مناقصه ,تامين نيروي انساني ,خدمات پشتيباني دبيرخانه ,مناقصه واگذاري خدمات

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
پايگاه خبري ماهين نيوز Christine فيلم و سريال ترکي seondesign شرکت سايه ايران Aida پويا نماي هوشمند Kimberly Jessie Michael